ProVia s.r.o. - Projektovanie dopravných stavieb

Projektovanie
dopravných stavieb
zistiť viac

Naše služby

Prioritou našej firmy je vytvoriť pre klienta dielo spĺňajúce kritéria technickej realizovateľnosti, ekonomickej efektívnosti a ohľaduplné k životnému prostrediu.

PROJEKTOVANIE CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

IkonkaPROJEKTOVANIE
CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

PROJEKTOVANIE STATICKEJ DOPRAVY

IkonkaPROJEKTOVANIE
STATICKEJ DOPRAVY

PROJEKTOVANIE AREÁLOVÝCH PLÔCH

IkonkaPROJEKTOVANIE
AREÁLOVÝCH PLÔCH

všetky služby

O našej spoločnosti

Skúsenosť

VIAC AKO 10 ROKOV NA TRHU

Spoločnosť ProVia s.r.o. bola založená v roku 2007. Hlavnou náplňou našej činnosti je projektovanie dopravných stavieb ako sú cesty, miestne komunikácie, spevnené plochy, čerpacie stanice, pešie zóny, parky, detské ihriská, križovatky a dopravné značenie.
Profesionalita

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

Našim cieľom je poskytovanie profesionálneho a optimálneho riešenia zodpovedajúcemu požiadavkám investora ako aj budúcich užívateľov stavby. Pri našej práci spolupracujeme s kvalifikovanými odborníkmi iných profesií.

Pre koho sme pracovali

Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme vyhotovovali projekty aj pre nasledujúce významné spoločnosti :
pozrieť viac

Adresa

ProVia s.r.o.
Lomonosovova 6
918 54 Trnava

Kontakty

Telefón: +421 33 292 9021
E-mail: provia@provia.sk
Web: www.provia.sk

Konatelia

Ing. Milan HÁBA
0903 237 154
haba@provia.sk

 

Ing. Martin ŠKODA, PhD.
0908 248 144
skoda@provia.sk