PROVIA s.r.o.

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB


IČO: 36 736 635
IČ DPH: SK2022319519

Kontakt: Lomonosovova 6
918 54 Trnava
e-mail: provia@provia.sk

Tel./Fax: 033 2929021

Konatelia: Ing. Milan Hába Ing. Martin Škoda
tel.: 0903 237154 tel.: 0908 248144
haba@provia.sk skoda@provia.skZoznam činností:
  • »  projektovanie ciest a miestnych komunikácií
  • »  projektovanie parkovísk
  • »  projekty organizácie dopravy
  • »  projekty organizácie výstavby
  • »  rozpočty stavebných nákladov dopravných stavieb
  • »  vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb
  • »  inžinierska činnosť
  • »  vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov